fbpx

Iskolaérettségi kérdéssor

 

TESTI FEJLETTSÉG KRITÉRIUMAI

  1. A gyermekem, eléri-e a kb. 120 centiméteres magasságot és a nagyjából 20 kilót? (Természetesen ezt a szülői adottságok is befolyásolhatják.)
  2. Megkezdődött-e a fogváltás nála? (Ez az idegrendszer érettségéről ad tájékoztatást, jelzi az iskoláskor kezdetét.)

 

SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK, ADAPTÍV VISELKEDÉS KRITÉRIUMAI

  1. Játszik-e a közösségben? Keresi-e társai barátságát?
  2. Bizalommal fordul-e a felnőttek felé, segítségüket kéri-e?
  3. Ismeri a személyes adatait, fel tudja sorolni azokat? Ismeri-e az évszakokat, napszakokat, napok változását?
  4. A mindennapi életben és a játékban be tudja-e tartani a szabályokat és képes-e azok szerint viselkedni? Hogyan tűri a kudarcot?
  5. Sok „Miért?” kérdést teszt fel? Kíváncsi a világra? Érdeklődik a betűk, számok iránt? Érdeklődik az „iskolai dolgok” iránt?
  6. Egyedül mosakszik, öltözködik, önállóan mossa a fogát? Cipőfűző kötését önállóan végzi?
  7. Kialakult-e feladattudata, érti-e mi a kötelesség? Mennyi ideig képes koncentrálni a figyelmét?

 

MOZGÁSFEJLETTSÉG KRITÉRIUMAI

  1. Gyermekem elemi mozgása összerendezett-e? (A kúszás, mászás, mellúszás, lábujjon–sarkon–talpélen való járás, a szökdelés pontatlan végrehajtása idegrendszeri gyengeségre utalhat, megnehezítheti az írás- és olvasástanulást.)
  2. Megfelelő-e a finommotoros és grafomotoros fejlettsége, jó-e a ceruzafogása? (Képes-e alakábrázolásra, író- rajzoló mozgások kivitelezésére, másolására?)
  3. Megfelelő-e a szem-kéz koordinációja, célirányos mozgások végzése? (pl.: Képes-e labdával célba dobni, illetve feléje dobott labdát elkapni.)
  4. Meg tudja-e nevezni testrészeit? Tudja elkülönülten illetve szinkronban mozgatni őket? (Ha nem, akkor „az egész testével” rajzol, ír nem csak a kezével.)
  5. Testközépvonalat képes-e tudatosan átlépni? (pl.: Bal könyök megérintése jobb kézzel.)
  6. Jó a gyermekem egyensúlyérzéke? (Ez az idegrendszer fejlettségét mutatja, melynek hiánya figyelemkoncentrációt- és magatartászavart okozhat.)
  7. Kialakult dominanciákkal rendelkezik-e? Akkor hibátlan a dominancia, ha azonos oldalra esik. (pl.: Mindig ugyan azt a kezét használja-e rajzolás közben?)
  8. Meg tudja különböztetni a jobb és bal irányokat?

 

KOGNITÍV FEJLETTSÉG KRITÉRIUMAI

  1. Képes-e a képen megkülönböztetni az alakot a háttértől, tudja-e mi van előrébb, mi hátrébb? Érti a rész – egész viszonyát? (Olvasástanuláshoz szükséges a betűsor szóként való értelmezésekor.)
  2. Képes-e az azonosság – különbözőség – állandóság felismerésére? (Számoláshoz és betűfelismeréshez szükséges részképesség.)
  3. Felismeri-e az azonos és különböző formákat, nagyságokat, alakokat, színeket és mennyiségeket? (Betűk felismeréséhez és az olvasáshoz szükséges képesség.)
  4. Képes-e síkban és térben tájékozódni? Képes-e leutánozni a látott mozdulatot, térbeli alakzatot?
  5. Képes-e befejezni önállóan egy elkezdett mondatot, történetet? Le is tudja rajzolni?
  6. Vizuális rövid idejű emlékezetének fejlettsége megfelelő -e? (Több képből álló sorozatot 1 percig nézi a gyermek, ezt követően képes-e felsorolni a látott képeket emlékezetből.)

 

NYELVI FEJLETTSÉG KRITÉRIUMAI

  1. Meg tudja-e különböztetni egymástól a különböző hangokat? (Például azonos hangzású szavakat: kép-gép, láb- láp.)
  2. Hallás után vissza tudja-e idézni a történetet, amit hallott? Képes-e magát árnyaltan kifejezni? (Fejletlen beszédkészség, vagy súlyosabb beszédhiba esetén nehezebbé válhat az írás, olvasás elsajátítása.)

(„Kulcsár Mihályné: A tanulás öröm is lehet – Delacato módszere alapján” című könyv alapján)

Veszprém

H-8200 Veszprém,
Levendula Üzletház (Szikvíz parkoló) Ady Endre utca 7/b, 2. emelet

 • dummy+36 20 480 4424    

 •      +36 70 703 2777

 • dummy info@kismukk.hu

Telefonos elérhetőség:
hétfőtől-péntekig 09:00-12:00

Nyitvatartás: hétfőtől-péntekig:
de: 08:00-10:00 du:14:00-19:00

 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Budapest, Dsmile központ/ Dsmile Hungary Kft.

H-1032 Budapest, Váradi utca 24.

 

Kis Mukk ©

Search